Projekter, events og kampagner

Når du skal afholde et event, deltage på en messe eller gerne vil køre en kampagne, måske for et nyt produkt er der ofte flere parter der skal arbejde sammen, og der er mange deadlines som alle er afhængige af hinanden. Med min hjælp kan jeg styre processen fra den overordnede planlægning til de små praktiske detaljer. Jeg kan hjælpe med at sørge for at det hele glider let for dig, din virksomhed og medarbejdere – og i kan fokusere på det i er gode til i processen.

 

Det kan jeg hjælpe med

N

Idé- og konceptudvikling

Inden der tages rigtigt hul på et projekt skal der skabes et koncept omkring det, der skal vælges, via hvilke kanaler det skal markedsføres og ideen skal valideres – vil det nu også fungere i praksis overfor dine kunder. Her kan jeg hjælpe med sparring og input, og kan hjælpe med at få skabt et godt koncept tilpasset din målgruppe.

N

Planlægning & koordinering

Flere ting skal spille sammen i denne proces, og flere parter er afhængige af andre parter når deres deadline. Der skal planlægges hvordan og hvor der skal sættes ind, og derefter skal der sikres at alt bliver nået til tiden, at intet mangler, og at der er en rød tråd gennem alle materialer.

N

Udvikling & produktion

Når den overordnede  plan er på plads, og tingene skal udvikles kan der være brug for at hente specialister ind, afhængig af opgaven. Det er vigtigt i dit projekt at der er en som sikrer at din visuelle profil stadig går igen ved både messer, kampagner osv. og som validerer de materialer der bliver udarbejdet.

N

Afvikling

Hvad enten det er en messe du deltager på eller en kampagne der udrulles kan der blive brug for en der tager sig af de praktiske detaljer. En som sørger for opfyldning af karamellerne til kunderne på messen, som sikrer at gulvet er rent. Eller som midt i kampagnen holder øje med at kampagnesitet der er sat op ikke pludselig går ned. Det er nemlig her at du skal interagere med dine kunder – så skal jeg nok tage mig af det praktiske.

N

Opfølgning & reflektion

Når messen er overstået, eller kampagnen er slut skal der følges op. Både på kunder, men også projektet. Der skal reflekteres over projektet og læres så det næste gang bliver endnu bedre.